•  

     

         Po sali przedszkolnej Motylki „fruwają”,

         Codziennie śmieją się, bawią i rozrabiają.

        Gniewać się na nie jest bardzo trudno

        I nigdy z nimi nie jest nudno.

        Wszystkie Motylki uczyć się lubią,

       Skaczą, figlują, ciągle malują.

       Lecz kiedy trzeba uważnie słuchają

        I nowe rzeczy chętnie poznają.

        Lubią liczenie i rysowanie,

        Wiersze, piosenki – każde wyzwanie.

                                                                      Czasem się kłócą, lecz zawsze godzą,                                                                 

        Parami chłopiec z dziewczynką chodzą. 

     

    Witamy wszystkich miłośników Motylków.Jesteśmy grupą 4-5 latków, uczęszcza do nas 25 dzieci - 14 chłopców i 11 dziewczynek. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Dzieci chętnie bawią się ze sobą i są gotowe na budowanie więzi z kolegami. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci będą poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla dzieci czasem radości i wszechstronnego rozwoju.