• 6:30-08:30 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy zainspirowane przez dzieci. Zabawy ogólnorozwojowe. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i kołowe.

    08:30-08:35  Przygotowanie do śniadania. Zabiegi sanitarno-higieniczne. 

    08:35-09:00  Śniadanie. Zabiegi higieniczno-sanitarne. 

    09:00-10:00  Zajęcia edukacyjne zgodnie z podstawą programową. (w grupie młodszej trwają do 9:30)

    10:00- 11:15  Swobodna zabawa. Zabaway ruchowe. Czytanie bajek przez nauczyciela. Zabawy wyciszające. Wyjście na spacer. Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

    11:15-11:30  Zabiegi sanitarno-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

    11:30-12:00  Obiad. Zabiegi sanitarno-higieniczne.

    12:00-13:15  Spacery i zbawy na świeżym powietrzu. Zabawy w kącikach zainteresowań. Poobiednia relaksacja w grupie młodszej.

    13:15-13:30 Zabiegi sanitarno-higieniczne. Przygotowania do podwieczorka.

    13:30-13:45  Podwieczorek.

    13:45-15:00 Ćwiczenia indywidualne wspomagające rozwój dzieci dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Zabawy swobodne. 

    15:00-16:00 Gry i układanki stolikowe. Zabawy indywidualne. Rozchodzenie się dzieci do domu.