• Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz

     • Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz

       

      Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 16 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

      Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W projekcie przewidziano doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

      Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2020 roku do 27 września 2021 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

       

      Wartość projektu: 1 823 114,33 zł.

      Dofinansowanie projektu z UE: 1 549 647,18 zł.

       

       

      Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz

       

      Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 16 realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

      Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych. W projekcie przewidziano doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

      Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 roku do 30  czerwca 2021 roku. Szczegółowej informacje można uzyskać w sekretariacie przedszkola.